Yıl: 2019

Okul Çağı Çocukluk Döneminde Beslenme

Okul çağı 6-12 yaş grubu çocukları kapsar. Bu dönem büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu, besin ögesi gereksinimlerinin yüksek olduğu, duygusal gelişim hızının arttığı, yaşam boyu sürecek davranışların kazanılmaya başlandığı dönemlerdir. Bu yaş grubundaki çocuklara sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı alışkanlıklarının kazandırılması yetişkinlik dönemi hastalıklarının önlenmesi açısından atılacak adımlar için temeldir. Büyüme süreci önemli miktarda enerji […]

Okul Öncesi Çocuklarda Sağlıklı Beslenme – 1

  Okul öncesi dönem 3-6 yaş arası çocukları kapsar.  Bu dönem yetişkinlik için temel oluşturan pek çok alışkanlığın geliştirildiği bir dönemdir. Küçüklüklerinde doğru alışkanlıklar edinememiş bireylerin yetişkinlik dönemlerinde bu alışkanlıklarından kurtulmaları çok zor olmaktadır. Yaşamın her döneminde olduğu gibi bu dönemde de sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için yeterli ve dengeli beslenme oldukça önemlidir. Araştırmalar […]

Erken ergenlik (buluğ) nedir? Kimlere tedavi verilmelidir?

Ergenlik kızlarda 8-13, erkeklerde 9-14 yaşları arasında başlar. Günümüzde normal ergenlik daha küçük yaşlarda başlamaktadır. Erken ergenlik ise kızlarda 8 yaşından önce göğüslerin, erkeklerde 9 yaşından önce testislerin (yumurta=haya) büyümeye başlamasıdır. Sonra genital ön bölgede kıllanma, peniste (pipi) büyüme ve boy uzama artışı eşlik eder. Bulguları olan çocuklarda tanıyı kesinleştirmek için kan tetkikleri, kemik yaşı […]

Başa dön